یوسف موسوی

24اسفند
عاشقانه‌های شهید چمران نماهنگ شد
با صدای سید یوسف موسوی

عاشقانه‌های شهید چمران نماهنگ شد

آهنگ «سعادت» با صدای سید یوسف موسوی و براساس عاشقانه‌های شهید مصطفی چمران منتشر شد.