یادداشت شهرام صارمی در روز تولد حسین علیزاده

01شهریور
احترام به موسیقی سنتی در تلفیق با خلاقیت/ نقشت تا ابد باقی است

احترام به موسیقی سنتی در تلفیق با خلاقیت/ نقشت تا ابد باقی است

یادداشت شهرام صارمی در روز تولد حسین علیزاده