گونتر شولر

۳۱خرداد
«گونتر شولر» در سن ۸۹ سالگی؛

«گونتر شولر» در سن ۸۹ سالگی؛

نوازنده و آهنگساز سرشناس درگذشت