گوانتانامو

۱۶تیر

عکس | پیمان معادی روزی در زندان گوانتانامو

عکس | پیمان معادی روزی در زندان گوانتانامو

۱۶تیر

عکس | پیمان معادی در گوانتانامو

عکس | پیمان معادی در گوانتانامو