گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای نو اصفهان

۰۲فروردین
گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای نو اصفهان افتتاح شد

گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای نو اصفهان افتتاح شد

گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای نو به تازگی در محله سنگ‌تراش‌های اصفهان افتتاح شد.