گل محمد بلوچی

۲۵مرداد
اجرا در نخستین هفته موسیقی نواحی ایران

اجرا در نخستین هفته موسیقی نواحی ایران

گروه موسیقی «گلداز» به سرپرستی گل محمد بلوچی در دومین شب از هفته موسیقی نواحی در برج آزادی می نوازد. گل محمد بلوچی (سرپرست وخواننده)، علی محمد بلوچ (نوازنده قیچک)، نسیم بلوچ (نوازنده دولک) رحم دل پرونده (نوازنده تنبورک) اعضای گروه گلداز را تشکیل می دهند که از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرده […]