گلهای ماندگار1

۰۷شهریور
به گردآوری و تدوین «محمدرضا طیار»

به گردآوری و تدوین «محمدرضا طیار»

آلبوم «گلهای ماندگار۱» به گردآوری و تدوین «محمدرضا طیار»، تولید دیگری از مؤسسه فرهنگی و هنری «نوخسروانی باربد»، راهی بازار موسیقی شد. این در حالیست که همزمان با نشر اثر، می توان آنرا از طریق سایت «بیپ تونز»، بصورت آنلاین و قانونی خریداری کرد.
+جزئیات کامل این اثر به همراه کاورهایآلبوم «گلهای ماندگار۱» را در ادامه دنبال کنید