گلهای خرم

۱۸اردیبهشت
جزییات کنسرت «گلهای خرم»

جزییات کنسرت «گلهای خرم»

فرزند زنده یاد همایون خرم در آستانه برگزاری کنسرت «گلهای خرم» با اشاره به جزییات این اجرای زنده از اقدامات خانواده خرم در نحوه استفاده برخی هنرمندان پیرامون آثار پدرش سخن گفت.