گلزار

۱۱تیر
هفته دوم از تیر ماه ۱۳۹۷

هفته دوم از تیر ماه ۱۳۹۷

محمدرضا گلزار، هفته دوم از تیر ماه ۱۳۹۷ به اجرای کنسرتی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران می پردازد.