گفت وگوی ویژه شبکه دوم سیما

۱۷فروردین

شوخی مجری تلویزیون که کرونا را شکست داد با قائم مقام وزیر بهداشت: از شما کرونا گرفتم!

شوخی مجری تلویزیون که کرونا را شکست داد با قائم مقام وزیر بهداشت: از شما کرونا گرفتم!

۰۷اسفند
ببینید | میرسیدی گزارشگر تلویزیون از ایرج حریرچی کرونا گرفته است؟

ببینید | میرسیدی گزارشگر تلویزیون از ایرج حریرچی کرونا گرفته است؟

ببینید | میرسیدی گزارشگر تلویزیون از ایرج حریرچی کرونا گرفته است؟

۰۴تیر

«فائقه دوستی» مجری جوان تلویزیون درگذشت

«فائقه دوستی» مجری جوان تلویزیون درگذشت