گفتگو با علی رهبری

۱۷آبان
حقوق ۶ ماهه کمتر از یک شب اجرا در اروپا!

حقوق ۶ ماهه کمتر از یک شب اجرا در اروپا!

hot-topic-logo«علی رهبری» پس از سالها، به ایران پای گذارده و در مدت اندک ارکستری احیا کرده که دعوت جهانی از آن شده است، اما بعد از شش ماه حرکت صعودی این روزها علی رهبری مجبور به نوشتن نامه به ریس جمهور می شود چرا که ۴ برنامه او در ایران کنسل شده است و حاشیه های مالی و حذف بودجه ارکستر و دخالتهای مدیران ناوارد به موسیقی، ارکستر را به مرگ دوباره تهدید می کند و اهل شایعه نیز در این باره از حقوق این مدیرهنری حرفهایی زده اند که در این گفتگو به آنها پرداخته ایم.
رهبری:
+به دنبال رفیق سیاستمدار نیستم که به من مقامی بدهند، چرا که سمت و مقامی نمانده است که به من چهل سال پیش نداده باشند
+برای کار حرفه ای لازم است رفاقتها را در کار وارد نکنم
+رفتم شهرداری تا ببینم به عنوان یک هنرمند چه امکاناتی دارم، برای اینکه دوست ندارم شهرداری بیاید یک ارکستر آماتور درست کند
+شما یک رهبر ارکستر ایرانی را نام ببرید که تاکنون در جایی مدیرهنری بوده باشد