گزارش عملکرد مقایسه ای از سال 1394 تا پایان سال 1396

۱۲اسفند
ازسوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ازسوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش عملکرد مقایسه ای خود از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۶ در بخش‌های مختلف صدور مجوز را اعلام کرد.