گزارش جشن خانه موسیقی

۱۹شهریور
گزارش مفصل اختتامیه جشنواره موسیقی تهران

گزارش مفصل اختتامیه جشنواره موسیقی تهران

hot-topic-logoجشن ۱۵ سالگی خانه موسیقی در حالی برگزار شد که مدیرعامل این خانه از فعالیت‌های این تشکل دفاع کرد و گفت: ما تمام رخداد‌های موسیقی را رصد و در مواقع لازم واکنش نشان می‌دهیم.
+عکسهای موسیقی ایرانیان (علیرضا قدیری) از مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی تهران را در ادامه ببینید