گزارشگر فوتبال

۰۹خرداد

بدترین سوتی پیمان یوسفی موقع گزارش فوتبال

بدترین سوتی پیمان یوسفی موقع گزارش فوتبال

۳۰بهمن

ببینید | از سوپرایز رضا جاودانی در شبکه سه رونمایی شد

ببینید | از سوپرایز رضا جاودانی در شبکه سه رونمایی شد

۱۳شهریور

مصاحبه اولین زنِ گزارشگر ورزشی ایران با شبکه عرب‌زبان

مصاحبه اولین زنِ گزارشگر ورزشی ایران با شبکه عرب‌زبان