گروه گردون

۱۷آبان
به سرپرستی «آزاد میرزا پور»

به سرپرستی «آزاد میرزا پور»

گروه موسیقی «گردون»، به همراهی «وحید تاج»، خواننده ی نام آشنای موسیقی ایرانی، به اجرای کنسرت می پردازد. این در حالیست که «گردون» به زودی اجراهایی در کشور نروژ نیز خواهد داشت.
+گروه «گردون» مجموعه ای بی‌کلام را نیز در کشور نروژ به اجرا در خواهد آورد