گروه کر اردیبهشت

۱۰بهمن
اجرای آکاپلای گروه کر «اردیبهشت» در جشنواره

اجرای آکاپلای گروه کر «اردیبهشت» در جشنواره

گروه کر اردیبهشت ۲۱ قطعه در سی‌و‌چهارمین جشنواره موسیقی فجر اجرا خواهند کرد.