گروه کرشمه

31اردیبهشت

گزارش متنی و تصویری موسیقی ایرانیان از این اجراها

علیرضا قربانی خواننده مطرح موسیقی ایرانی و گروه موسیقی‌ کرشمه در دو هفته گذشته، چهار شب در شهر‌های مختلف کانادا به اجرای برنامه پرداختند

03اردیبهشت

تیزر تصویری این اجراها را در موسیقی ایرانیان ببینید

تور کنسرت های علیرضا قربانی و گروه کرشمه در شهرهایی از کشور کانادا برگزار می شود