گروه کرشمه

۳۱اردیبهشت

گزارش متنی و تصویری موسیقی ایرانیان از این اجراها

علیرضا قربانی خواننده مطرح موسیقی ایرانی و گروه موسیقی‌ کرشمه در دو هفته گذشته، چهار شب در شهر‌های مختلف کانادا به اجرای برنامه پرداختند

۰۳اردیبهشت

تیزر تصویری این اجراها را در موسیقی ایرانیان ببینید

تور کنسرت های علیرضا قربانی و گروه کرشمه در شهرهایی از کشور کانادا برگزار می شود