گروه کرال لندن

۰۱خرداد
ارکستر فیلارمونیک پاریس آثار کیوان ساکت را اجرا می‌کند

ارکستر فیلارمونیک پاریس آثار کیوان ساکت را اجرا می‌کند

آثار کیوان ساکت توسط ارکستر فیلارمونیک پاریس به رهبری آرش فولادوند روی صحنه می‌رود.