گروه چریکه

۰۵آبان
کنسرت داوود آزاد با همراهی گروه چریکه برگزار می‌شود

کنسرت داوود آزاد با همراهی گروه چریکه برگزار می‌شود

داوود آزاد در تالار وحدت به روی صحنه می‌رود.