گروه پری رخ

۱۷مرداد
طی دو تاریخ از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷

طی دو تاریخ از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷

کنسرت گروه پری رخ – پری زنگنه در دو تاریخ ۱۸ و ۱۹ مرداد ماه سال جاری، تقدیم بانوان موسیقی دوست در فرهنگسرای نیاوران می شود.