گروه هاگ

۱۷مرداد
هفته سوم از مرداد ماه ۱۳۹۷

هفته سوم از مرداد ماه ۱۳۹۷

کنسرت گروه موسیقی هاگ، هفته سوم از مرداد ماه ۱۳۹۷، در سالن برج آزادی، بروی صحنه می رود.