گروه میسان

۲۶بهمن
از خوزستان تا آذربایجان با میسان و هاوار

از خوزستان تا آذربایجان با میسان و هاوار

اجراهای گروه «میسان» خوزستان و گروه کردی «هاوار» آذربایجان غربی در سردترین شب بهمن ماه، گرمابخش جشنواره موسیقی فجر در تالار سوره بود.