گروه موسیقی کره ای تی بی اس

۱۰خرداد
استقبال چند صد-میلیونی مخاطبان یوتیوب از تک آهنگ گروه تی بی اس
بازتاب انتشار دومین تک آهنگ گروه معروف کره ای به زبان انگلیسی

استقبال چند صد-میلیونی مخاطبان یوتیوب از تک آهنگ گروه تی بی اس

گروه موسیقی کره ای بی تی اس، با انتشار دومین آهنگ خود به زبان انگلیسی در ۲۴ ساعت اول به عدد ۱۱۳ میلیون بازدید دست یافتند.