گروه موسیقی وزیری

۲۰خرداد
اولین روز از تیر ماه ۱۳۹۷

اولین روز از تیر ماه ۱۳۹۷

کنسرت موسیقی ایرانی «کیوان ساکت» و «وحید تاج»، اولین روز از تیر ماه ۱۳۹۷ در «سالن سیروس صابر» شهر کرج بروی صحنه می رود.