گروه موسیقی نغمه رود

۱۷بهمن
به خوانندگی «محمود صالحی»

به خوانندگی «محمود صالحی»

گروه موسیقی «نغمه رود» به خوانندگی «محمود صالحی» با هدف معرفی موسیقی اصیلی ایرانی در سه شهر اروپایی مجموعه کنسرت هایی را برگزار می کند.