گروه موسیقی «مهر»

۰۷اسفند
به سرپرستی و آهنگسازی ناصر ایزدی

به سرپرستی و آهنگسازی ناصر ایزدی

گروه موسیقی «مهر» به سرپرستی و آهنگسازی ناصر ایزدی و به خوانندگی امیر اثنی عشری در تهران به روی صحنه می رود.
+عکسهای موسیقی ایرانیان از تمرین این گروه برای اجرای کنسرت را در ادامه ببینید