گروه موسیقی لیمر بوشهر

۱۱مرداد
از سوی رئیس فستیوال موسیقی مونتیگناک

از سوی رئیس فستیوال موسیقی مونتیگناک

hot-topic-logo«آرام خلخالی» یکی از اعضای گروه موسیقی لیمر بوشهر از سوی رئیس فستیوال موسیقی مونتیگناک فرانسه به عنوان سفیر صلح و بانوی برگزیده این فستیوال انتخاب شد.
+بلادی: این انتخاب افتخاری بزرگ برای ما بود چرا که در این فستیوال بیش از ۴۰۰ هنرمند در قالب گروههای موسیقی مطرح دنیا حضور دارند و ایشان از بین این تعداد هنرمند انتخاب شدند