گروه موسیقی «سنگ»

۰۳بهمن
به خوانندگی «علیرضا شفیعی» و سرپرستی گروه «مهرشاد تکمیلیان»

به خوانندگی «علیرضا شفیعی» و سرپرستی گروه «مهرشاد تکمیلیان»

کنسرت سمفونیک راک گروه موسیقی «سنگ» به خوانندگی «علیرضا شفیعی» و سرپرستی گروه «مهرشاد تکمیلیان» در شهر تهران به روی صحنه خواهد رفت.
+جزئیات کامل این کنسرت به همراه پوستر و اطلاعات بلیت فروشی