گروه موسیقی سمان

۱۰اسفند
اجرای کنسرت گروه موسیقی «سمان» پس از یک دهه به آهنگسازی ارشک رفیعی

اجرای کنسرت گروه موسیقی «سمان» پس از یک دهه به آهنگسازی ارشک رفیعی

گروه موسیقی سمان به آهنگسازی و سرپرستی ارشک رفیعی، پس از یک دهه به اجرای کنسرت می پردازد.