گروه موسیقی جانان

۱۹تیر
هفته سوم از تیر ماه ۱۳۹۷

هفته سوم از تیر ماه ۱۳۹۷

گروه موسیقی مقامی جانان به سرپرستی سعید داری، ۲۱ تیر ماه سال جاری در هنرسرای خورشید اصفهان، به اجرای کنسرت پرداخته و مجموعه قطعاتی از مقام های دف و ملودی های خانقاهی را تقدیم مخاطبان خواهد کرد.