گروه موسیقی تلفیقی «عقیق»

۰۸اسفند
به دلایلی نا معلوم!

به دلایلی نا معلوم!

کنسرت گروه موسیقی تلفیقی «عقیق» به سرپرستی بهنام خدا رحمی، خوانندگی کامران صفاری فر و همراهی استاد حسین خواجه امیری متخلص به (ایرج) پیشکسوت مطرح موسیقی ایران که قرار بود هشتم اسفند ماه برگزار شود به دلایلی نامعلوم لغو شد.
+اخبار تکمیلی به زودی از موسیقی ایرانیان

۰۳اسفند
با حضور و همراهی گروه موسیقی تلفیقی «عقیق»

با حضور و همراهی گروه موسیقی تلفیقی «عقیق»

کنسرت گروه موسیقی تلفیقی «عقیق» به سرپرستی بهنام خدا رحمی، خوانندگی کامران صفاری فر و همراهی استاد حسین خواجه امیری متخلص به (ایرج) پیشکسوت مطرح موسیقی ایران برکزار می شود.
+اطلاعات مراکز بلیت فروشی را در ادامه می توانید مشاهده کنید