گروه موسیقی بوشهری«سیریا»

۰۲شهریور
قطعه موسیقی بوشهری گروه سیریا با نام «شعر یادُم رَ…» را دانلود کنید

قطعه موسیقی بوشهری گروه سیریا با نام «شعر یادُم رَ…» را دانلود کنید

گروه موسیقی بوشهری«سیریا» در راستای پروژه «میز دوتایی» قطعه «شعر یادُم رَ…» را بر اساس عاشقانه ای از شعر سعدی با تلفیقی از ترانه و کلام فولکلور منتشر کرد.