گروه موسیقی باران

۱۵مهر
با عنوان «نوای دوستی، قصیده عشق»

با عنوان «نوای دوستی، قصیده عشق»

کنسرت قربانی با همراهی گروه موسیقی «باران» و با عنوان «نوای دوستی، قصیده عشق»، ابتدا در شهر زوریخ سوئیس برگزار خواهد شد و سپس این گروه به خوانندگی علیرضا قربانی در شهر لندن به اجرای برنامه خواهند پرداخت.