گروه موسیقی اواز

۲۵آبان
کنسرت گروه «آواز» به سرپرستی و خوانندگی هادی سپهری در ترکیه برگزار می شود

کنسرت گروه «آواز» به سرپرستی و خوانندگی هادی سپهری در ترکیه برگزار می شود

تمرین گروه موسیقی «آواز» برای آمادگی بیشتر برای برگزاری کنسرت به سرپرستی و خوانندگی هادی سپهری، در کشور ترکیه برگزار شد. عکسهایی که در ادامه مشاهده خواهید کرد از تمرینهای اخیر گروه آواز برای کنسرتهای شان در شهر آنکارا است.