گروه موسیقی آلمانی

۲۸بهمن
۱۳، ۱۴ و ۱۵ اسفندماه

۱۳، ۱۴ و ۱۵ اسفندماه

اعضای گروه موسیقی آلمانی شیلر که آذرماه امسال برای نخستین بار به ایران آمده بودند و به مدت پنج شب کنسرتی را در تهران برگزار کردند، به دلیل استقبال مخاطبان دوباره به ایران می‌آیند تا به مدت سه شب در تالار وزارت کشور روی صحنه بروند.