گروه كوك

۱۸مهر
توسط گروه کوک به سرپرستی روزبه اسدی

توسط گروه کوک به سرپرستی روزبه اسدی

کنسرت بزرگ خاطره انگیز old songs توسط گروه کوک به سرپرستی روزبه اسدی در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه و با حضور ستارگان موسیقی برگزار می شود.