گروه شیراز

۱۷مهر
با همراهی گروه موسیقی «شیراز»

با همراهی گروه موسیقی «شیراز»

کنسرت گروه موسیقی «شیراز» به خوانندگی «امیر اثنی عشری» در کشور بلژیک برگزار می شود.+این کنسرت به دعوت شهرداری «گنت» بلژیک و در سالن دیسنترال برگزار خواهد شد