گروه شاهو دالاهو

۱۴شهریور
در حمایت از استعدادهای هنری شهرستان‌ها

در حمایت از استعدادهای هنری شهرستان‌ها

کنسرت گروه شاهو دالاهو از سوی موسسه فرهنگی هنری هواداران هنر ایرانیان و در حمایت از استعدادهای هنری شهرستان‌ها در تهران برگزار می‌شود.