گروه سیریا

۱۳دی
گروه سیریا افتخار آفرید
با آلبوم میز دوتایی

گروه سیریا افتخار آفرید

نخستین افتخار بین المللی ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی از سوی جایزه جهانی GLOBAL MUSIC AWARD  به آنسامبل سیریا برای نخستین آلبومشان، میز دوتایی رسید.