گروه «سکوت ۷»

۱۶بهمن
در سالن فرشچیان شهر اصفهان

در سالن فرشچیان شهر اصفهان

کنسرت گروه «سکوت ۷» در سالن فرشچیان شهر اصفهان و با استقبال مخاطبین برگزار شد.
+ عکسهایی از این اجرا در موسیقی ایرانیان