گروه روح افزا

25شهریور
اواخر شهریورماه سال جاری در شهر تبریز

اواخر شهریورماه سال جاری در شهر تبریز

گروه موسیقی «روح افزا» اواخر شهریور ماه ۱۳۹۴ ماه در مجتمع فرهنگی «سینما ناجی» تبریز برگزار می شود.
+جزئیات کامل و پوستر این کنسرت