گروه دل آسا

۰۶اسفند
حمید خزاعی: خوانندگان با ارائه کارهای مشترک وحدت اهالی موسیقی را انسجام بخشند

حمید خزاعی: خوانندگان با ارائه کارهای مشترک وحدت اهالی موسیقی را انسجام بخشند

نشست خبری گروه موسیقی «دل‌آسا» با حضور حمید خزاعی، حسین سجودی (نوازنده تار) وامین دارابی (نوازنده سازهای کوبه‌ای) با حضور اهالی رسانه برگزار شد. در ادامه گزارش متنی و تصویری از این نشست را بخوانید و ببینید