گروه بازسازی شیدا

۰۵اسفند
نوازنده کمانچه گروه بازسازی شیدا:

نوازنده کمانچه گروه بازسازی شیدا:

رضا پرویز زاده، نوازنده کمانچه گروه بازسازی شیدا گفت: محور اصلی کنسرت بازسازی گروه شیدا که ۱۰ و ۱۱ اسفند ماه برگزار می شود،اجرای دو تصنیف بازسازی شده از میرزا رضا قلی ظلی است.