گروه اتاق

۱۱اسفند
گروه «اتاق» کنسرت آنلاین برگزار می‌‌کند
به سرپرستی بامداد افشار در مجموعه‌ی «شاه کلید»

گروه «اتاق» کنسرت آنلاین برگزار می‌‌کند

گروه «اتاق» به سرپرستی «بامداد افشار»، جمعه (پانزدهم اسفندماه) به اجرای کنسرت آنلاین خواهد پرداخت؛