گردهمایی پرکاشنیست ها

۱۱اسفند
عکسهایی از این مراسم

عکسهایی از این مراسم

گردهمایی پرکاشنیست ها در ایران با همت فروشگاه «نوا مارکت» و حمایت مرکز آموزش موسیقی «نوای شهر آشوب» برگزار شد.