کیهان کلهر کنسرتش در استانبول را در اعتراض به دولت ترکیه لغو کرد

۲۰مهر
کیهان کلهر کنسرتش در استانبول را در اعتراض به دولت ترکیه لغو کرد

کیهان کلهر کنسرتش در استانبول را در اعتراض به دولت ترکیه لغو کرد

«کیهان کلهر» آهنگساز و نوازنده شناخته شده ایرانی کنسرت آینده خود در شهر استانبول ترکیه را لغو کرد.