کیفیت اجرایی جشنواره موسیقی فجر

۰۷اسفند

تالارهای خالی، حکایتی دیگر روایت کردند!

…اما با آغاز جشنواره ، تالارهای خالی ، حکایتی دیگر روایت کردند ! بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر، به هیچ عنوان با استقبال روبرو نشد! بسیاری از اجراها، در تالارهایی انجام شد که بخش زیادی از ظرفیت تالار خالی مانده بود…