کیانوش گرامی

۲۰تیر
۳۰ درصد ریه‌ام درگیر شده است

کیانوش گرامی که به کرونا مبتلا شده، در بیمارستان: برایم دعا کنید

کیانوش گرامی که به کرونا مبتلا شده، در بیمارستان: برایم دعا کنید