کولی های اسپانیا

۲۴فروردین
از روز دهم اردیبهشت ماه در تالار بزرگ وزارت کشور

از روز دهم اردیبهشت ماه در تالار بزرگ وزارت کشور

گروه موسوم به «کولی های اسپانیا» از روز دهم اردیبهشت ماه با برگزاری اجرای زنده در تالار بزرگ وزارت کشور میزبان علاقه مندان ایرانی خواهد بود.