کوارتت ماریس ایتالیا

۱۷بهمن
شنبه ۲۵ بهمن ماه در «ایوان شمس»

شنبه ۲۵ بهمن ماه در «ایوان شمس»

کوارتت ماریس ایتالیا با ۱۳ سال سابقه اجرایی، ‌در بخش بین الملل سی امین جشنواره موسیقی فجر به روی صحنه می‌رود.
+تخصص اصلی کوارتت ماریس موسیقی معاصر است